Säker Vatten

logo hasab 2

Nu är våra monteringsanvisningar bedömda och godkända av Säker Vatten.
Vi är där med en av få kassettleverantörer som klara att leverera enligt Säker Vatten
2021:1.

HASAB finns nu med i SundaHus

SundaHus2

SundaHus vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom medvetna materialval som främjar människors hälsa och miljön.